ENGLISH
Kafkas J Med Sci: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA
1.
Umbilikal arter Doppler flowmetrisinde ters akım ya da diyastol sonu akım kaybıyla birlikte intrauterin gelişme geriliği ve/veya preeklampsi olan gebeliklerin perinatal sonuçları
Perinatal Outcomes of pregnancies with intrauterine growth restriction and/or preeclampsia associated with reverse flow or absence of end-diastolic flow velocity in umbilical artery Doppler flowmetry
Arif Deniz, Kahraman Ülker
doi: 10.5505/kjms.2012.79664  KJMS 2012; 2 - 3 | Sayfalar 99 - 104 (134406 kere görüntülendi)

DERLEME
2.
Erken Çocuklukta Hidrosefali
Hydrocephalus in Early Childhood
Hüseyin Canaz, İbrahim Alataş, Osman Ersegun Batçık, Ali Osman Akdemir, Serhat Baydın
doi: 10.5505/kjms.2013.41196  KJMS 2013; 3 - 2 | Sayfalar 88 - 95 (12027 kere görüntülendi)

3.
Esansiyel tremora bir bakış
A view to essential tremor
Aysel Milanlıoğlu
doi: 10.5505/kjms.2012.47955  KJMS 2012; 2 - 1 | Sayfalar 29 - 33 (5701 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
4.
Foster-Kennedy sendromlu hastanın klinik ve radyolojik takibi: olgu sunumu.
Clinicoradiological follow-up of a patient with Foster Kennedy syndrome: a case report.
Nergiz Hüseyinoğlu, Metin Ekinci, Güneş Orman, Umut Kantarcı
doi: 10.5505/kjms.2012.79188  KJMS 2012; 2 - 1 | Sayfalar 21 - 25 (4964 kere görüntülendi)

DERLEME
5.
Reiki: Eski Bir İyileştirme Sanatı-Modern Hemşirelik Uygulaması
Reiki: An Ancient Healing Art-Modern Nursing Practice
Zeynep Erdoğan, Sezgi Çınar
doi: 10.5505/kjms.2011.70288  KJMS 2011; 1 - 2 | Sayfalar 86 - 91 (4626 kere görüntülendi)

6.
Diabetes Mellitus ve Kardiovasküler Komplikasyonlar
Diabetes Mellitus and Cardiovasculary Complications
Özcan Keskin, Bahattin Balcı
doi: 10.5505/kjms.2011.09797  KJMS 2011; 1 - 2 | Sayfalar 81 - 85 (3359 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
7.
Diyabet bakım profili ile metabolik kontrol değişkenleri arasındaki ilişki
The relation between diabetes care profile and metabolic control variables
Kezban Kara, Sezgi Çınar
doi: 10.5505/kjms.2011.41736  KJMS 2011; 1 - 2 | Sayfalar 57 - 63 (3323 kere görüntülendi)

DERLEME
8.
Bulaşıcı süngerimsi ensefalopatiler: halk sağlığı açısından güncel bakış.
Transmissible spongiform encephalopathies: Current perspective for public health
Nergiz Hüseyinoğlu
doi: 10.5505/kjms.2011.98608  KJMS 2011; 1 - 1 | Sayfalar 34 - 40 (2939 kere görüntülendi)

TAM DERGI
9.
Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi 2011; 1(3): 92-138.
Kafkas Journal of Medical Sciences 2011; 1(3): 92-138.
Bahattin Balcı
KJMS 2011; 1 - 3 | Sayfalar 92 - 138 (2827 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
10.
Semptomatik hastalarda akromion tiplerinin dağılımı ve subakromiyal mesafeler; MRG bulguları
Acromion types and subacromial distances in symptomatic patients; MRI findings
Mahmut Duymuş, Neşe Asal, Alper Bozkurt, Güneş Orman, Yakup Yeşilkaya, Ömer Yılmaz
doi: 10.5505/kjms.2012.40085  KJMS 2012; 2 - 2 | Sayfalar 60 - 65 (2816 kere görüntülendi)

DERLEME
11.
Kardiyopulmoner resüsitasyon
Cardiopulmonary resuscitation
Bahattin Balcı, Özcan Keskin, Yavuz Karabağ
doi: 10.5505/kjms.2011.99608  KJMS 2011; 1 - 1 | Sayfalar 41 - 46 (2812 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
12.
Hastane içi kardiyak arrestler ve resüsitasyonlarındaki deneyimlerimiz
Our experiences with the in hospital cardiac arrests and their resuscitations
Hakan Oğuztürk, Muhammet Gökhan Turtay, Yusuf Kenan Tekin, Ediz Sarıhan
doi: 10.5505/kjms.2011.08108  KJMS 2011; 1 - 3 | Sayfalar 114 - 117 (2783 kere görüntülendi)

13.
Yoğun bakımlardaki hastane enfeksiyonları: Etiyoloji ve predispozan faktörler
Nosocomial infections in intensive care units: Etiology and predisposing factors
Servet Kölgelier, Ahmet Küçük, Nazlım Aktuğ Demir, Serap Özçimen, Lütfi Saltuk Demir
doi: 10.5505/kjms.2012.36036  KJMS 2012; 2 - 1 | Sayfalar 1 - 5 (2689 kere görüntülendi)

DERLEME
14.
Düşük ve yüksek frekans elektromanyetik alanların kırık iyileşmesine etkileri
The effects of low and high frequency electromagnetic fields on fracture healing
Ahmet Aslan
doi: 10.5505/kjms.2012.03522  KJMS 2012; 2 - 1 | Sayfalar 34 - 42 (2613 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
15.
Dev bir over kistinin keyless abdominal rope-lifting surgery (KARS) ile sağaltımı
Management of a giant ovarian cyst by keyless abdominal rope-lifting surgery (KARS)
Kahraman Ülker, Mustafa Ersöz, Ürfettin Hüseyinoğlu
doi: 10.5505/kjms.2011.21931  KJMS 2011; 1 - 1 | Sayfalar 25 - 29 (2580 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
16.
İntrapartum Amniyos Sıvısı İndeksinin Perinatal Sonuçlarla İlişkisi
The Relation of Intrapartum Amniotic Fluid Index to Perinatal Outcomes
Kahraman Ülker, İsa Aykut Özdemir
doi: 10.5505/kjms.2011.32042  KJMS 2011; 1 - 1 | Sayfalar 1 - 7 (2571 kere görüntülendi)

DERLEME
17.
Gebelikte elektrokonvülsif tedavi
Electroconvulsive therapy during pregnancy
Yüksel Kıvrak, Kahraman Ülker, Süleyman Gündüz, Mustafa Arı
doi: 10.5505/kjms.2011.29392  KJMS 2011; 1 - 3 | Sayfalar 133 - 138 (2527 kere görüntülendi)

18.
Kardiyopulmoner resüsitasyonun tarihçesi
History of cardiopulmonary resuscitation
Mehmet Karataş, Engin Burak Selçuk
doi: 10.5505/kjms.2012.96168  KJMS 2012; 2 - 2 | Sayfalar 84 - 87 (2516 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
19.
Mastoidektomi Sırasında Karşılaşılan Anatomik Varyasyonlar
Anatomical variations during mastoidectomy
Zeliha Kapusuz, Öner Sakallıoglu, Sertaç Düzer, Levent Saydam
doi: 10.5505/kjms.2011.33042  KJMS 2011; 1 - 1 | Sayfalar 13 - 15 (2510 kere görüntülendi)

TAM DERGI
20.
Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi 2012; 2 (3): 89-127.
Kafkas Journal of Medical Sciences 2012; 2 (3): 89-127.
Kahraman Ülker
KJMS 2012; 2 - 3 | Sayfalar 89 - 127 (2444 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & OnlineMakale