ENGLISH
Kafkas J Med Sci: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Erken Çocuklukta Hidrosefali
Hydrocephalus in Early Childhood
Hüseyin Canaz, İbrahim Alataş, Osman Ersegun Batçık, Ali Osman Akdemir, Serhat Baydın
doi: 10.5505/kjms.2013.41196  KJMS 2013; 3 - 2 | Sayfalar 88 - 95 (12078 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
2.
Sağ Arkus Aorta ve Ayna Görüntüsü Dallanması: Bir Olgu Sunumu
The Right Aortic Arch With Mirror Image Branching: A Case Report
Ali Sami Kıvrak, Nadire Ünver Doğan, Ahmet Kağan Karabulut, Zeliha Fazlıoğulları, Mustafa Koplay
doi: 10.5505/kjms.2013.32032  KJMS 2013; 3 - 1 | Sayfalar 37 - 40 (1776 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
3.
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kan Bağışına Yönelik Bilgi ve Tutumları
School of Health Services Students’ Knowledge About and Attitude Towards the Blood Donation
Nihal Bostancı Daştan, Murat Daştan, Nilüfer Kıranşal
doi: 10.5505/kjms.2013.43534  KJMS 2013; 3 - 1 | Sayfalar 27 - 32 (1734 kere görüntülendi)

4.
Hemşirelik öğrencilerinde sigara kullanımı, nikotin bağımlılık düzeyi ve ilişkili etmenler
Cigarette smoking, nicotine dependency level and associated factors among nursing students
Cantürk Çapık, Dilek Cingil
doi: 10.5505/kjms.2013.91885  KJMS 2013; 3 - 2 | Sayfalar 55 - 61 (1592 kere görüntülendi)

TAM DERGI
5.
Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi 2013; 3 (1): 1-53.
Kafkas Journal of Medical Sciences 2013; 3 (1): 1-53.
Kahraman Ülker
KJMS 2013; 3 - 1 | Sayfalar 1 - 53 (1503 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
6.
HIV/AIDS ve Cerrahi Yaklaşım
HIV/AIDS and Surgical Approach
Işıl Işık Andsoy, Oğuz Özyaral
doi: 10.5505/kjms.2013.47965  KJMS 2013; 3 - 1 | Sayfalar 41 - 47 (1464 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
7.
Dobutamin stres ekokardiyografi testi sırasında görülen semptom, yan etki ve komplikasyonlar
Symptoms, side effects and complications during the dobutamine stress echocardiography test
Ahmet Karakurt, Yüksel Kaya, Tolga Sinan Güvenç, Mehmet Akbulut
doi: 10.5505/kjms.2013.51422  KJMS 2013; 3 - 2 | Sayfalar 68 - 73 (1438 kere görüntülendi)

TAM DERGI
8.
Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi 2013; 3(3): 109-154.
Kafkas Journal of Medical Sciences 2013; 3(3): 109-154.
Kahraman Ülker
KJMS 2013; 3 - 3 | Sayfalar -109 - 154 (1433 kere görüntülendi)

9.
Renal Sinüs Lipomatozu
Renal Sinus Lipomatosis
Işıl Başara, Yiğit Akın, Selim Serter, Aliseydi Bozkurt, Barış Nuhoğlu
doi: 10.5505/kjms.2013.72473  KJMS 2013; 3 - 1 | Sayfalar 48 - 53 (1398 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
10.
Yeșil Çay Ekstraktı ve Lactobacillus Casei Strain Shirota’nın Yüksek Karbonhidrat ve Lipit İçerikli Diyetle Beslenen Ratlarda Serum Mineral, Kolesterol, Trigliserid, Glikoz ve Laktat Seviyeleri Üzerine Etkileri
Effects of Green Tea Extract and Lactobacillus Casei Strain Shirota on Levels of Serum Minerals, Cholesterol, Triglycerides, Glucose and Lactate in Rats Fed on High-carbohydrate and High-lipid Diets
Turan Karaca, Fahri Bayıroğlu, Mustafa Cemek, Bahat Comba, Ahmet Ayaz, İhsan Karaboğa
doi: 10.5505/kjms.2013.36855  KJMS 2013; 3 - 1 | Sayfalar 1 - 7 (1379 kere görüntülendi)

TAM DERGI
11.
Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi 2013; 3 (2): 55-108.
Kafkas Journal of Medical Sciences 2013; 3 (2): 55-108.
Kahraman Ülker
KJMS 2013; 3 - 2 | Sayfalar -55 - 108 (1359 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
12.
Tiroit nodüllerinin ultrasonografik, sitolojik ve histopatolojik bulgularının incelenmesi
Evaluation of ultrasonographic, cytological and histopathological findings of thyroid nodules
Halime Önver, Ali Osman Özbey, Mahmut Duymuş, Ömer Yılmaz, Pınar Nercis Koşar
doi: 10.5505/kjms.2013.28290  KJMS 2013; 3 - 2 | Sayfalar 80 - 87 (1356 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
13.
Akut Enfeksiyoz Mononukleozda Periorbital Ödem ve Ateș Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu
Association of Periorbital Edema and Fever in Acute Infectious Mononucleosis: A Case Report
Kaya Hüseyin Süer, Aslı Feride Kaptanoğlu
doi: 10.5505/kjms.2013.02886  KJMS 2013; 3 - 3 | Sayfalar 152 - 154 (1329 kere görüntülendi)

DERLEME
14.
Çocuklukta Enfeksiyöz Diyare ve Dehidratasyon
Infectious Diarrhea and Dehydration in Childhood
Hülya Çakmur
doi: 10.5505/kjms.2013.25744  KJMS 2013; 3 - 2 | Sayfalar 96 - 102 (1321 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
15.
Hemodializ tedavisi alan son dönem kronik böbrek yetmezliği hastalarında huzursuz bacaklar sendromu
Restless legs syndrome in end stage chronic renal failure patients receiving hemodialysis treatment
Mithat Bedir, Ayşe Jini Güneş, Havva Cilan, Özlem Doğan, Emel Oğuz Akarsu, Serkan Özben
doi: 10.5505/kjms.2013.05025  KJMS 2013; 3 - 2 | Sayfalar 62 - 67 (1318 kere görüntülendi)

16.
Treadmill egzersiz elektrokardiyografi testinde izole inferior bölge ST çökmeleri saptanan hastalarda dobutamin stres ekokardiyografi testi ile iskeminin değerlendirilmesi
Assessment of ischemia by using dobutamine stress echocardiography test in patients with isolated ST depression in inferior leads demonstrated during channel treadmill exercise electrocardiography test
Ahmet Karakurt, Yüksel Kaya, Tolga Sinan Güvenç, Mehmet Akbulut
doi: 10.5505/kjms.2013.61687  KJMS 2013; 3 - 1 | Sayfalar 8 - 14 (1127 kere görüntülendi)

OLGU SERİSİ
17.
Santral uyku apne sendromu ile prezente olan dört beyin sapı lezyonu olgusu
Four cases of brain stem lesion presented with central sleep apnea syndrome
Nergiz Hüseyinoğlu, Serkan Özben, Hilal Şafak Şanıvar
doi: 10.5505/kjms.2013.07379  KJMS 2013; 3 - 1 | Sayfalar 33 - 36 (1123 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
18.
Helicobacter Pylori Enfeksiyonunun Demografik, Sosyoekonomik ve Çevresel Faktörler ile İlişkisi: Ankara Hastanesi Deneyimi
The Relationship of Helicobacter Pylori Infection with Demographic, Socioeconomic and Environmental Factors: Ankara Hospital Experience
Meliha Korkmaz, Murat Sadıç, Gökhan Koca, Koray Demirel, Hasan İkbal Atılgan, Sinem Özyurt, Rahime Orak, Aylin Baskın
doi: 10.5505/kjms.2013.63626  KJMS 2013; 3 - 2 | Sayfalar 74 - 79 (1085 kere görüntülendi)

19.
Üçüncü basamak sağlık merkezi herni cerrahisi deneyimleri ve herni nüksünü etkileyen faktörler
Inguinal hernia surgery experiences of a tertiary health center and the factors effecting the hernia recurrence
Mehtap Oktay, Turgut Karaca, Özlem Suvak, Aziz Bulut, Mustafa Yasin Selçuk, Mustafa Gökhan Usman, Uğur Gözalan, Nuri Aydın Kama
doi: 10.5505/kjms.2013.77486  KJMS 2013; 3 - 1 | Sayfalar 15 - 20 (1061 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
20.
Dış kulak yolunda osteom ve kolesteatom birlikteliği: Çok nadir görülen bir olgunun sunumu
The co-existence of an osteoma with cholesteatoma in the external auditory canal: Report of an extremely rare case
Gökhan Yalçıner, Ahmet Kutluhan, Hüseyin Çetin, Akif Sinan Bilgen
doi: 10.5505/kjms.2013.46220  KJMS 2013; 3 - 2 | Sayfalar 103 - 105 (1055 kere görüntülendi)

LookUs & OnlineMakale