Kafkas J Med Sci: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
TAM DERGI
1.
Tam dergi
Full issue

KJMS 2016; 6 - 1 | Sayfalar 1 - 74 (1288 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Böbrek Ultrason Elastografisi: Derleme
Kidney Ultrasound Elastography: Review
Mahmut Duymuş, Mehmet Sait Menzilcioğlu, Mustafa Gök, Serhat Avcu
doi: 10.5505/kjms.2016.60490  KJMS 2016; 6 - 2 | Sayfalar 121 - 129 (1180 kere görüntülendi)

3.
Tekrarlayan Erken Gebelik Kayıplarına Yaklaşım
Approach to Recurrent Early Pregnancy Loss
Rulin Deniz, Yakup Baykuş, Ebru Çelik Kavak
doi: 10.5505/kjms.2016.15010  KJMS 2016; 6 - 2 | Sayfalar 130 - 137 (1040 kere görüntülendi)

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Ozon, Kantaron, Kekik ve Gül Yağlarının Bazı Patojenik Mikroorganizlara Karşı Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi
The Determination of the Antibacterial Activities of Rose, Thyme, Centaury and Ozone Oils against Some Pathogenic Microorganisms
Cigdem Eda Balkan, Murat Karamese, Demet Celebi, Sabiha Aydogdu, Yalcin Dicle, Zeki Calik
doi: 10.5505/kjms.2016.87587  KJMS 2016; 6 - 1 | Sayfalar 18 - 22 (961 kere görüntülendi)

5.
Streptozotosin ile Deneysel Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Östrus Siklusunun Değişik Evrelerinde Ovaryum ve Uterus Dokularında Mast Hücrelerinin Dağılımının Histokimyasal ve İmmünohistokimyasal Olarak İncelenmesi
Streptozotocin-Induced Diabetic that Histochemical and Immunohistochemical Examination of Mast Cells Distribution in Ovary and Uterus During Different Stages of Estrous Cycle in Rats
Ali Eyüp Hayıroğlu, Turan Karaca, Selim Demirtaş
doi: 10.5505/kjms.2016.30074  KJMS 2016; 6 - 1 | Sayfalar 29 - 37 (941 kere görüntülendi)

6.
Blefaropitoz Tedavisinde Frontal Askı Materyalleri: Klinik Sonuçlar
Frontalis Suspension Materials For The Treatment Of Blepharoptosis: Clinical Results
Adem Gül, Mustafa Duran, Ertuğrul Can, Leyla Niyaz, Ümit Beden
doi: 10.5505/kjms.2016.34654  KJMS 2016; 6 - 1 | Sayfalar 14 - 17 (788 kere görüntülendi)

TAM DERGI
7.
Tam Dergi
Full issue

KJMS 2016; 6 - 3 | Sayfalar 149 - 218 (704 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
8.
Sıçanlarda ATP-Bağımlı Potasyum Kanal Agonist ve Antagonistlerinin Penisilin ile oluşturulmuş Epilepsi Üzerine Etkileri
Agonist and Antagonist Effects of ATP-Dependent Potassium Channel on Penicillin Induced Epilepsy in Rats
Yıldız Acar, Recep Özmerdivenli, Şerif Demir, Ersin Beyazçiçek, Seyit Ankaralı, Özge Beyazçiçek, Handan Ankaralı
doi: 10.5505/kjms.2016.63644  KJMS 2016; 6 - 1 | Sayfalar 38 - 45 (685 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
9.
Inheritance of Factor VII and Protein S Deficiency Together with Factor V Leiden Mutation
Zafer Bıçakcı, Lale Olcay
doi: 10.5505/kjms.2016.18894  KJMS 2016; 6 - 1 | Sayfalar 64 - 68 (671 kere görüntülendi)

10.
Nitrojen bazlı gübreye mesleki maruziyet: Ağır bir irritant kontakt dermatit olgusu
Occupational exposure to the nitrogen based fertilizer: A severe case of irritant contact dermatitis
Ömer Faruk Elmas, Okan Kızılyel, Mahmut Sami Metin, Handan Bilen, Mustafa Atasoy
doi: 10.5505/kjms.2016.59354  KJMS 2016; 6 - 1 | Sayfalar 62 - 63 (668 kere görüntülendi)

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
11.
Smart Klemp İle Sünnet Tekniği
Circumcision Technique With Smart Clemp
Kürşat Çeçen, Aslan Demir, Mert Ali Karadağ, Ramazan Kocaaslan, Mehmet Uslu
doi: 10.5505/kjms.2016.47855  KJMS 2016; 6 - 3 | Sayfalar 169 - 174 (651 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
12.
Ağır Akciğer hastalığının Eşlik Ettiği Abdominal Aorta Anevrizması Olgusunda Epidural Anesteziyle Endovasküler Tedavi
Epidural Anesthesia and Endovascular Repair of Abdominal Aortic Aneurysm Case Presenting With Severe Pulmonary Disease
Ahmet Şen, Başar Erdivanlı
doi: 10.5505/kjms.2016.46503  KJMS 2016; 6 - 1 | Sayfalar 69 - 71 (632 kere görüntülendi)

13.
Böbrek Nakli Sonrası Gelişen Vezikoüreteral Reflü Olgusunda Tedavi Seçimi
Treatment Selection for a Vesicoureteral Reflux Case following Renal Transplantation
Mehmet Erikoğlu, Halil İbrahim Taşcı, Mehmet Balasar, Mesut Pişkin
doi: 10.5505/kjms.2016.56933  KJMS 2016; 6 - 1 | Sayfalar 72 - 74 (617 kere görüntülendi)

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
14.
Gebelerde görülen dermatolojik hastalıklar ve bu hastalarda tedavi tercihlerimiz. Türkiye'den bir deneyim: 5 yıllık bir inceleme.
The skin findings of pregnant women and our treatment choices. A Turkish experience: a 5-year survey.
Salih Levent Çinar, Demet Kartal, Semih Zeki Uludağ, Mehmet Dolanbay, Ragıp Ertaş, Atıl Avcı, Murat Borlu
doi: 10.5505/kjms.2016.93063  KJMS 2016; 6 - 1 | Sayfalar 46 - 52 (615 kere görüntülendi)

15.
Erişkin hastalarda ışıklı entübasyon stilesi, Storz DCI videolaringoskop ve Macintosh laringoskopun karşılaştırılması
Comparative evaluation of the lighted intubation stylet, Storz DCI videolaryngoscope, and Macintosh laryngoscope in adult patients
Hatice Bahadır, Hediye Ayla Tür, Cengiz Kaya, Ersin Köksal, Yasemin Burcu Üstün, Elif Bengi Şener, Ahmet Dilek
doi: 10.5505/kjms.2016.38981  KJMS 2016; 6 - 1 | Sayfalar 8 - 13 (599 kere görüntülendi)

16.
Propofol İle Deksmedetomidin Sedasyonunun Aksiller Blok Uygulaması Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison Of The Effects Of Propofol and Dexmedetomidine Sedation On Axillary Block
Filiz Ata, Belgin Yavaşçaoğlu, Nermin Kelebek Girgin, Canan Yılmaz, Fatma Nur Kaya, Remzi İşçimen
doi: 10.5505/kjms.2016.27928  KJMS 2016; 6 - 1 | Sayfalar 1 - 7 (573 kere görüntülendi)

17.
İkinci Basamak Sağlık Kurumuna Müracaat Eden Kuduz Şüpheli Temas Vakalarının Değerlendirilmesi
The Evaluation of Rabies-Suspicious Cases Admitted to Second Step Health Institution
Emsal Aydın, Yunus Yılmaz, Sergülen Aydın, Hatice Özlece, Ayten Kadanalı, Esragül Akıncı, Hürrem Bodur
doi: 10.5505/kjms.2016.53215  KJMS 2016; 6 - 2 | Sayfalar 98 - 101 (543 kere görüntülendi)

TAM DERGI
18.
Tam Dergi
Full issue

KJMS 2016; 6 - 2 | Sayfalar 76 - 148 (541 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
19.
Alanı Sağlıkla İlgili Olmayan Akademisyenlerin Serviks Kanserine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Ve Farkındalığının İncelenmesi
The Study of the Knowledge levels and Awareness of the academicians who are not in the field of health in relation to Cervical Cancer
Özlem Karabulutlu, Türkan Pasinlioğlu
doi: 10.5505/kjms.2016.40326  KJMS 2016; 6 - 3 | Sayfalar 175 - 180 (537 kere görüntülendi)

20.
Atriyal Fibrilasyon Tedavisinde Biatriyal Hacim Küçültme Cerrahisi
Biatrial Volume Reduction Surgery in Management of Atrial Fibrillation
Sefer Usta, Hamit Serdar Başbuğ, Gökhan Özerdem
doi: 10.5505/kjms.2016.22599  KJMS 2016; 6 - 1 | Sayfalar 23 - 28 (514 kere görüntülendi)

 

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 54                                     Faks: +90 474 225 11 93

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git