Propofol İle Deksmedetomidin Sedasyonunun Aksiller Blok Uygulaması Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2016; 6(1): 1-7 | DOI: 10.5505/kjms.2016.27928  

Propofol İle Deksmedetomidin Sedasyonunun Aksiller Blok Uygulaması Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması

Filiz Ata1, Belgin Yavaşçaoğlu2, Nermin Kelebek Girgin2, Canan Yılmaz3, Fatma Nur Kaya2, Remzi İşçimen2
1Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Bursa
3Bursa Şevket Yılmaz Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Bursa

AMAÇ
Önkol cerrahisinde propofol ve deksmedetomidinin intraoperatif sedasyon, hemodinamik parametreler ve postoperatif analjezi üzerine etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM
Aksiller yaklaşım ile brakial pleksus bloğu uygulanacak, elektif el ve ön kol cerrahisi geçirecek, ASA I-II, 40 olgu 2 gruba randomize ayrıldı. Grup D’deki (n=20) olgulara aksiller blok uygulamasından önce deksmedetomidin 1 μg kg-1 yükleme dozu 10 dakika uygulandıktan sonra 0.2–0.7 μg kg-1 sa-1 dozunda infüzyon, Grup P’deki (n=20) olgulara ise propofol 1 mg kg-1 yükleme dozu 10 dakika uygulandıktan sonra 50–100 μg kg-1 dk-1 dozunda propofol infüzyonu başlandı. Grupların sedasyonu Ramsay Sedasyon Skoru’na göre 3-4 olarak hedeflendi. Hedef sedasyon düzeyine erişildiğinde aksiller blok uygulandı. Deksmedetomidin veya propofol infüzyonu cerrahi girişim bittiğinde sonlandırıldı. Gruplar; sedasyon skorları, hemodinamik parametreler, periferik oksijen satürasyonu, solunum sayısı, Pin-prick testi ve Bromage skorları ile duyusal ve motor blok seviyeleri, postoperatif dönemde duyusal ve motor blok gerileme zamanı, ilk analjezik gereksinim zamanı ve yan etkiler açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR
İki grup arasında demografik veriler, hemodinamik parametreler, sedasyon skorları, duyusal ve motor blok seviyeleri ve yan etkiler açısından fark bulunmadı. Deksmedetomidin grubunda postoperatif duyusal blok geri dönüş zamanı ve ilk analjezik gereksinim zamanı propofol grubuna göre anlamlı olarak daha uzun bulundu (p<0.05).
SONUÇ
Deksmedetomidinin propofol kadar etkili ve güvenli sedatif bir ilaçtır. Aksiller blok sonrasında duyusal blok süresi ve ilk analjezik gereksinim zamanını uzatması nedeniyle, operasyon süresinde uzama beklenen olgularda daha iyi bir seçenek olabilir.

Anahtar Kelimeler: Aksiller blok, deksmedetomidin, propofol, sedasyon


Comparison Of The Effects Of Propofol and Dexmedetomidine Sedation On Axillary Block

Filiz Ata1, Belgin Yavaşçaoğlu2, Nermin Kelebek Girgin2, Canan Yılmaz3, Fatma Nur Kaya2, Remzi İşçimen2
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Bursa Yuksek Ihtisas Training And Education Hospital, Bursa, Turkey
2Department Of Anesthesiology And Reanimation, Uludag University, Bursa, Turkey
3Department Of Anesthesiology And Reanimation, Bursa Sevket Yilmaz Training And Education Hospital, Bursa, Turkey

AIM
We aimed to compare the effects of propofol and dexmedetomidine on intra-operative sedation, hemodynamic parameters and post-operative analgesia during fore-arm surgery with axillary block.
METHODS
Forty patients scheduled for elective hand and forearm surgery with axillary brachial plexus block (ASA I-II) were randomized into two groups. Group D patients received a loading and continuous infusion dose of intravenous dexmedetomidine 1 μg kg-1 in ten minutes before the axillary block and 0.2–0.7 μg kg-1 h-1, respectively. Group P patients received a loading and continuous infusion dose of intravenous propofol 1 mg kg-1 in ten minutes before the axillary block and 50–100 μg kg-1 min-1, respectively. Upon reaching a target sedation score of 3-4 (assessed with Ramsey sedation scale), axillary block was performed. At the end of surgery, intravenous infusions were stopped. Groups were compared in terms of sedation scores, hemodynamic and respiratory parameters, sensory and motor block levels (with Pin-prick test and Bromage scores), time to regression of sensory and motor blocks, time to first analgesic requirement, and adverse events.
RESULTS
Demographic data, hemodynamic and respiratory parameters, sedation scores, sensory and motor block levels, and adverse events did not dignificantly differ between groups. Dexmedetomidine significantly delayed regression of sensory block and first analgesic requirement compared with propofol (p<0.05).
CONCLUSION
Dexmedetomidine as a sedative agent is as effective and safe as propofol. If surgery is expected to last longer, dexmedetomidine may be better suited because it prolongs sensory block regression time and time to first analgesic requirement.

Keywords: Axillary block, dexmedetomidine, propofol, sedation


Filiz Ata, Belgin Yavaşçaoğlu, Nermin Kelebek Girgin, Canan Yılmaz, Fatma Nur Kaya, Remzi İşçimen. Comparison Of The Effects Of Propofol and Dexmedetomidine Sedation On Axillary Block. Kafkas J Med Sci. 2016; 6(1): 1-7

Sorumlu Yazar: Canan Yılmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 18 04                                     Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git