Kafkas J Med Sci: 1 (1)
Cilt: 1  Sayı: 1 - 2011
Özetleri Göster | << Geri
ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
İntrapartum Amniyos Sıvısı İndeksinin Perinatal Sonuçlarla İlişkisi
The Relation of Intrapartum Amniotic Fluid Index to Perinatal Outcomes
Kahraman Ülker, İsa Aykut Özdemir
doi: 10.5505/kjms.2011.32042  Sayfalar 1 - 7 (2946 kere görüntülendi)

TAM DERGI
2.
Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi 2011; 1(1): 1-46.
Kafkas Journal of Medical Sciences 2011; 1(1): 1-46.
Bahattin Balcı
Sayfalar 1 - 46 (2058 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Çocukluk çağı akut gastroenteritlerinde patojen ayırt edilme oranının tedavi bașarısıyla ilișkisi
The ratio of pathogenic agent isolation in childhood gastroenteritis and its relevance to success in therapy
Öznur Küçük, Ayşe Yeşim Göçmen, Mehmet Balcı
doi: 10.5505/kjms.2011.10820  Sayfalar 8 - 12 (1810 kere görüntülendi)

4.
Mastoidektomi Sırasında Karşılaşılan Anatomik Varyasyonlar
Anatomical variations during mastoidectomy
Zeliha Kapusuz, Öner Sakallıoglu, Sertaç Düzer, Levent Saydam
doi: 10.5505/kjms.2011.33042  Sayfalar 13 - 15 (2855 kere görüntülendi)

5.
Hayvancılıkla uğraşan bireylerin bruselloza ilişkin bilgi ve uygulamaları
Brucellosis related knowledge and practices of animal breeding people
Yeliz Akkuş, Gülnaz Karatay, Aliye Gülmez
doi: 10.5505/kjms.2011.14633  Sayfalar 16 - 20 (1985 kere görüntülendi)

6.
Rektosigmoidoskopi: 295 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi
Rectosigmoidoscopy: Retrospective Evaluation of 295 Cases
Fatin Rüştü Polat
doi: 10.5505/kjms.2011.80299  Sayfalar 21 - 24 (2122 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
7.
Dev bir over kistinin keyless abdominal rope-lifting surgery (KARS) ile sağaltımı
Management of a giant ovarian cyst by keyless abdominal rope-lifting surgery (KARS)
Kahraman Ülker, Mustafa Ersöz, Ürfettin Hüseyinoğlu
doi: 10.5505/kjms.2011.21931  Sayfalar 25 - 29 (2773 kere görüntülendi)

8.
Göğüs Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Klozapin Tedavisi ile İlişkili Akut Perikardit
A rare cause of chest pain: Acute pericarditis associated with Clozapine treatment
Tolga Sinan Güvenç, Şükrü Aksoy, Rengin Çetin, Baran Karataş, Erkan İlhan, Hatice Betül Erer, Mehmet Eren
doi: 10.5505/kjms.2011.65375  Sayfalar 30 - 33 (1903 kere görüntülendi)

DERLEME
9.
Bulaşıcı süngerimsi ensefalopatiler: halk sağlığı açısından güncel bakış.
Transmissible spongiform encephalopathies: Current perspective for public health
Nergiz Hüseyinoğlu
doi: 10.5505/kjms.2011.98608  Sayfalar 34 - 40 (3207 kere görüntülendi)

10.
Kardiyopulmoner resüsitasyon
Cardiopulmonary resuscitation
Bahattin Balcı, Özcan Keskin, Yavuz Karabağ
doi: 10.5505/kjms.2011.99608  Sayfalar 41 - 46 (3070 kere görüntülendi)

 

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 54                                     Faks: +90 474 225 11 93

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git