Kafkas J Med Sci: 3 (1)
Cilt: 3  Sayı: 1 - 2013
Özetleri Göster | << Geri
ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Yeșil Çay Ekstraktı ve Lactobacillus Casei Strain Shirota’nın Yüksek Karbonhidrat ve Lipit İçerikli Diyetle Beslenen Ratlarda Serum Mineral, Kolesterol, Trigliserid, Glikoz ve Laktat Seviyeleri Üzerine Etkileri
Effects of Green Tea Extract and Lactobacillus Casei Strain Shirota on Levels of Serum Minerals, Cholesterol, Triglycerides, Glucose and Lactate in Rats Fed on High-carbohydrate and High-lipid Diets
Turan Karaca, Fahri Bayıroğlu, Mustafa Cemek, Bahat Comba, Ahmet Ayaz, İhsan Karaboğa
doi: 10.5505/kjms.2013.36855  Sayfalar 1 - 7 (1768 kere görüntülendi)

TAM DERGI
2.
Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi 2013; 3 (1): 1-53.
Kafkas Journal of Medical Sciences 2013; 3 (1): 1-53.
Kahraman Ülker
Sayfalar 1 - 53 (1659 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Treadmill egzersiz elektrokardiyografi testinde izole inferior bölge ST çökmeleri saptanan hastalarda dobutamin stres ekokardiyografi testi ile iskeminin değerlendirilmesi
Assessment of ischemia by using dobutamine stress echocardiography test in patients with isolated ST depression in inferior leads demonstrated during channel treadmill exercise electrocardiography test
Ahmet Karakurt, Yüksel Kaya, Tolga Sinan Güvenç, Mehmet Akbulut
doi: 10.5505/kjms.2013.61687  Sayfalar 8 - 14 (1363 kere görüntülendi)

4.
Üçüncü basamak sağlık merkezi herni cerrahisi deneyimleri ve herni nüksünü etkileyen faktörler
Inguinal hernia surgery experiences of a tertiary health center and the factors effecting the hernia recurrence
Mehtap Oktay, Turgut Karaca, Özlem Suvak, Aziz Bulut, Mustafa Yasin Selçuk, Mustafa Gökhan Usman, Uğur Gözalan, Nuri Aydın Kama
doi: 10.5505/kjms.2013.77486  Sayfalar 15 - 20 (1323 kere görüntülendi)

5.
Diyabetik Hastalarda Koroner Baypas Cerrahisi: pompalı mı, pompasız mı?
Coronary Artery Bypass Surgery in Diabetic Patients: Off-pump or On-pump?
Atıf Yolgösteren, Tolunay Sevingil, Serkan Akarsu, Nöfel Ahmet Binicier, Mustafa Tok
doi: 10.5505/kjms.2013.53825  Sayfalar 21 - 26 (1164 kere görüntülendi)

6.
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kan Bağışına Yönelik Bilgi ve Tutumları
School of Health Services Students’ Knowledge About and Attitude Towards the Blood Donation
Nihal Bostancı Daştan, Murat Daştan, Nilüfer Kıranşal
doi: 10.5505/kjms.2013.43534  Sayfalar 27 - 32 (2120 kere görüntülendi)

OLGU SERİSİ
7.
Santral uyku apne sendromu ile prezente olan dört beyin sapı lezyonu olgusu
Four cases of brain stem lesion presented with central sleep apnea syndrome
Nergiz Hüseyinoğlu, Serkan Özben, Hilal Şafak Şanıvar
doi: 10.5505/kjms.2013.07379  Sayfalar 33 - 36 (1659 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
8.
Sağ Arkus Aorta ve Ayna Görüntüsü Dallanması: Bir Olgu Sunumu
The Right Aortic Arch With Mirror Image Branching: A Case Report
Ali Sami Kıvrak, Nadire Ünver Doğan, Ahmet Kağan Karabulut, Zeliha Fazlıoğulları, Mustafa Koplay
doi: 10.5505/kjms.2013.32032  Sayfalar 37 - 40 (2291 kere görüntülendi)

DERLEME
9.
HIV/AIDS ve Cerrahi Yaklaşım
HIV/AIDS and Surgical Approach
Işıl Işık Andsoy, Oğuz Özyaral
doi: 10.5505/kjms.2013.47965  Sayfalar 41 - 47 (2143 kere görüntülendi)

10.
Renal Sinüs Lipomatozu
Renal Sinus Lipomatosis
Işıl Başara, Yiğit Akın, Selim Serter, Aliseydi Bozkurt, Barış Nuhoğlu
doi: 10.5505/kjms.2013.72473  Sayfalar 48 - 53 (2164 kere görüntülendi)

 

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 18 04                                     Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git