Kafkas J Med Sci: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Tekrarlayan Erken Gebelik Kayıplarına Yaklaşım
Approach to Recurrent Early Pregnancy Loss
Rulin Deniz, Yakup Baykuş, Ebru Çelik Kavak
doi: 10.5505/kjms.2016.15010   2016; 6 - 2 | Sayfalar 130 - 137 (1848 kere görüntülendi)

2.
Böbrek Ultrason Elastografisi: Derleme
Kidney Ultrasound Elastography: Review
Mahmut Duymuş, Mehmet Sait Menzilcioğlu, Mustafa Gök, Serhat Avcu
doi: 10.5505/kjms.2016.60490   2016; 6 - 2 | Sayfalar 121 - 129 (1675 kere görüntülendi)

TAM DERGI
3.
Tam dergi
Full issue

2016; 6 - 1 | Sayfalar 1 - 74 (1595 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Ozon, Kantaron, Kekik ve Gül Yağlarının Bazı Patojenik Mikroorganizlara Karşı Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi
The Determination of the Antibacterial Activities of Rose, Thyme, Centaury and Ozone Oils against Some Pathogenic Microorganisms
Cigdem Eda Balkan, Murat Karamese, Demet Celebi, Sabiha Aydogdu, Yalcin Dicle, Zeki Calik
doi: 10.5505/kjms.2016.87587   2016; 6 - 1 | Sayfalar 18 - 22 (1252 kere görüntülendi)

5.
Streptozotosin ile Deneysel Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Östrus Siklusunun Değişik Evrelerinde Ovaryum ve Uterus Dokularında Mast Hücrelerinin Dağılımının Histokimyasal ve İmmünohistokimyasal Olarak İncelenmesi
Streptozotocin-Induced Diabetic that Histochemical and Immunohistochemical Examination of Mast Cells Distribution in Ovary and Uterus During Different Stages of Estrous Cycle in Rats
Ali Eyüp Hayıroğlu, Turan Karaca, Selim Demirtaş
doi: 10.5505/kjms.2016.30074   2016; 6 - 1 | Sayfalar 29 - 37 (1198 kere görüntülendi)

6.
Blefaropitoz Tedavisinde Frontal Askı Materyalleri: Klinik Sonuçlar
Frontalis Suspension Materials For The Treatment Of Blepharoptosis: Clinical Results
Adem Gül, Mustafa Duran, Ertuğrul Can, Leyla Niyaz, Ümit Beden
doi: 10.5505/kjms.2016.34654   2016; 6 - 1 | Sayfalar 14 - 17 (1083 kere görüntülendi)

TAM DERGI
7.
Tam Dergi
Full issue

2016; 6 - 3 | Sayfalar 149 - 218 (1024 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
Tam Dergi
Full issue

2016; 6 - 2 | Sayfalar 76 - 148 (939 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
9.
Diabetes Mellitus Tip 2’de İnkretin Temelli Tedaviler
Incretin Based Therapies in Type 2 Diabetes Mellitus
Uğur Alp Göksu, Aysun Ünal
doi: 10.5505/kjms.2017.94830   2017; 7 - 2 | Sayfalar 174 - 180 (925 kere görüntülendi)

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
10.
Smart Klemp İle Sünnet Tekniği
Circumcision Technique With Smart Clemp
Kürşat Çeçen, Aslan Demir, Mert Ali Karadağ, Ramazan Kocaaslan, Mehmet Uslu
doi: 10.5505/kjms.2016.47855   2016; 6 - 3 | Sayfalar 169 - 174 (903 kere görüntülendi)

TAM DERGI
11.
Tam Dergi
Full issue

2017; 7 - 1 | Sayfalar I - II (871 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
12.
Nitrojen bazlı gübreye mesleki maruziyet: Ağır bir irritant kontakt dermatit olgusu
Occupational exposure to the nitrogen based fertilizer: A severe case of irritant contact dermatitis
Ömer Faruk Elmas, Okan Kızılyel, Mahmut Sami Metin, Handan Bilen, Mustafa Atasoy
doi: 10.5505/kjms.2016.59354   2016; 6 - 1 | Sayfalar 62 - 63 (865 kere görüntülendi)

13.
Inheritance of Factor VII and Protein S Deficiency Together with Factor V Leiden Mutation
Zafer Bıçakcı, Lale Olcay
doi: 10.5505/kjms.2016.18894   2016; 6 - 1 | Sayfalar 64 - 68 (863 kere görüntülendi)

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
14.
Sıçanlarda ATP-Bağımlı Potasyum Kanal Agonist ve Antagonistlerinin Penisilin ile oluşturulmuş Epilepsi Üzerine Etkileri
Agonist and Antagonist Effects of ATP-Dependent Potassium Channel on Penicillin Induced Epilepsy in Rats
Yıldız Acar, Recep Özmerdivenli, Şerif Demir, Ersin Beyazçiçek, Seyit Ankaralı, Özge Beyazçiçek, Handan Ankaralı
doi: 10.5505/kjms.2016.63644   2016; 6 - 1 | Sayfalar 38 - 45 (862 kere görüntülendi)

15.
Gebelerde görülen dermatolojik hastalıklar ve bu hastalarda tedavi tercihlerimiz. Türkiye'den bir deneyim: 5 yıllık bir inceleme.
The skin findings of pregnant women and our treatment choices. A Turkish experience: a 5-year survey.
Salih Levent Çinar, Demet Kartal, Semih Zeki Uludağ, Mehmet Dolanbay, Ragıp Ertaş, Atıl Avcı, Murat Borlu
doi: 10.5505/kjms.2016.93063   2016; 6 - 1 | Sayfalar 46 - 52 (838 kere görüntülendi)

16.
Endoskopik Mide Biyopsisi Sonuçları: Kars İli
Endoscopic Gastric Biopsy Results: Kars Province
Yasemen Adalı, Hüseyin Avni Eroğlu, Gülname Fındık Güvendi
doi: 10.5505/kjms.2017.70894   2017; 7 - 1 | Sayfalar 47 - 52 (809 kere görüntülendi)

17.
Erişkin hastalarda ışıklı entübasyon stilesi, Storz DCI videolaringoskop ve Macintosh laringoskopun karşılaştırılması
Comparative evaluation of the lighted intubation stylet, Storz DCI videolaryngoscope, and Macintosh laryngoscope in adult patients
Hatice Bahadır, Hediye Ayla Tür, Cengiz Kaya, Ersin Köksal, Yasemin Burcu Üstün, Elif Bengi Şener, Ahmet Dilek
doi: 10.5505/kjms.2016.38981   2016; 6 - 1 | Sayfalar 8 - 13 (805 kere görüntülendi)

18.
Alanı Sağlıkla İlgili Olmayan Akademisyenlerin Serviks Kanserine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Ve Farkındalığının İncelenmesi
The Study of the Knowledge levels and Awareness of the academicians who are not in the field of health in relation to Cervical Cancer
Özlem Karabulutlu, Türkan Pasinlioğlu
doi: 10.5505/kjms.2016.40326   2016; 6 - 3 | Sayfalar 175 - 180 (795 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
19.
Böbrek Nakli Sonrası Gelişen Vezikoüreteral Reflü Olgusunda Tedavi Seçimi
Treatment Selection for a Vesicoureteral Reflux Case following Renal Transplantation
Mehmet Erikoğlu, Halil İbrahim Taşcı, Mehmet Balasar, Mesut Pişkin
doi: 10.5505/kjms.2016.56933   2016; 6 - 1 | Sayfalar 72 - 74 (793 kere görüntülendi)

20.
Ağır Akciğer hastalığının Eşlik Ettiği Abdominal Aorta Anevrizması Olgusunda Epidural Anesteziyle Endovasküler Tedavi
Epidural Anesthesia and Endovascular Repair of Abdominal Aortic Aneurysm Case Presenting With Severe Pulmonary Disease
Ahmet Şen, Başar Erdivanlı
doi: 10.5505/kjms.2016.46503   2016; 6 - 1 | Sayfalar 69 - 71 (788 kere görüntülendi)

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 18 04                                     Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git