Kafkas J Med Sci: 3 (3)
Cilt: 3  Sayı: 3 - 2013
Özetleri Göster | << Geri
TAM DERGI
1.
Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi 2013; 3(3): 109-154.
Kafkas Journal of Medical Sciences 2013; 3(3): 109-154.
Kahraman Ülker
Sayfalar -109 - 154 (1716 kere görüntülendi)

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Bir Sanayi Bölgesinde Çalıșan İșçilerin El Yaralanmalarının Özellikleri
The Characteristics of Hand Injuries of Workers Occupied in an Industrial Estate
Bülent Çağlar Bilgin, Gülşen Çığşar, Şahin Kahramanca, Turgut Karaca, Saadet Özer, Uğur Türktaş, Hınç Yılmaz
doi: 10.5505/kjms.2013.84856  Sayfalar 109 - 112 (1033 kere görüntülendi)

3.
Bupivakainle spinal anestezide, soğuk ya da pinpirick uyaranıyla duyusal blok düzeyi belirlenmesi
Assessment of block level with cold or pin-pirick stimulation during bupivacaine induced spinal anesthesia
Abdulkadir Yektaş
doi: 10.5505/kjms.2013.76476  Sayfalar 113 - 117 (953 kere görüntülendi)

4.
Türkiye’de Manyetik Rezonans Görüntüleme Sırasında Pediatrik Sedasyon
Pediatric Sedation During Magnetic Resonance Imaging Procedures in Turkey
Güneş Orman, Umit Aksoy Ozcan, Mehmet Masum Simsek
doi: 10.5505/kjms.2013.50470  Sayfalar 118 - 121 (1047 kere görüntülendi)

5.
Türk Semptom Skoru, Maksimal Üretral Akım Hızı, Rezidüel İdrar Hacmi, Fonksitonel Uretral Uzunluk, Prostatik Uretral Uzunluk ve Prostatektomi Sonrası Enkontinans Arasındaki İlişki
The relation between Turkish Symptom Score, Maximal Urethral Flow Velocity, Residual Volume, Functional Urethral Length, Prostatic Urethral Length and Post Prostatectomy Incontinence
Kürşat Çeçen, Mustafa Güneş, Sabahattin Aydın
doi: 10.5505/kjms.2013.41636  Sayfalar 122 - 128 (1227 kere görüntülendi)

DENEYSEL ÇALIŞMA
6.
İnsan T Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemi Hücrelerinin Kapsaisin ile İndüklenmiș Apoptozunda Rolü Olabilecek JAK/STAT Sinyal İletim Yolağı Elemanlarının Gen Ekspresyon Profillerinin Belirlemesi
Determination of the Gene Expression Profiles of JAK/STAT Cascade Components for the Potential Role of Capsaicin Induced Apoptosis of Acute T-Cell Lymphoblastic Leukemia Cells
Burçin Tezcanlı Kaymaz, Vildan Bozok Çetintaş, Buket Kosova
doi: 10.5505/kjms.2013.39200  Sayfalar 129 - 135 (1281 kere görüntülendi)

DERLEME
7.
İnsan Papilloma Virüsü
Human Papillomavirus
Gülçin Alp Avcı, Gülendam Bozdayı
doi: 10.5505/kjms.2013.52724  Sayfalar 136 - 144 (1433 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
8.
Klasik Fenilketonürili Bir Erkek Çocukta Beyaz Cevher Anormalliklerinin Difüzyon Ağırlıklı Görüntülemesi: Bir Olgu Sunumu
Evaluation of White Matter Abnormalities with Diffusion-weighted Imaging in a Boy with Classical Phenylketonuria: A Case Report
Mehmet Haydar Atalar
doi: 10.5505/kjms.2013.69875  Sayfalar 145 - 148 (1048 kere görüntülendi)

9.
Epiglottun Canlı Sülük Enfestasyonu: Bir Olgu Sunumu
Infestation of the Epiglottis by an Alive Leech: A Case Report
Behçet Tarlak, Ahmet Kutluhan, Kazım Bozdemir, Gökhan Yalçıner, Akif Sinan Bilgen, Ali Osman Özbey
doi: 10.5505/kjms.2013.18291  Sayfalar 149 - 151 (1079 kere görüntülendi)

10.
Akut Enfeksiyoz Mononukleozda Periorbital Ödem ve Ateș Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu
Association of Periorbital Edema and Fever in Acute Infectious Mononucleosis: A Case Report
Kaya Hüseyin Süer, Aslı Feride Kaptanoğlu
doi: 10.5505/kjms.2013.02886  Sayfalar 152 - 154 (2040 kere görüntülendi)

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 18 04                                     Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git