Kafkas J Med Sci: 7 (2)
Cilt: 7  Sayı: 2 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
TAM DERGI
1.
Tam Dergi
Full issue

Sayfalar I - II (415 kere görüntülendi)

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
İçme Sularındaki Mikro Element Düzeylerinin Adölesan Vücut Kompozisyonlarına Etkisi
The Effect of Micro Element Levels in Drinking Water on Adolescent Body Composition
İhsan Çetin, Aydan Nazik, Mahmut Tahir Nalbantçılar, Kezban Tosun
doi: 10.5505/kjms.2017.13471  Sayfalar 91 - 96 (183 kere görüntülendi)

3.
Androjen Reseptörünün SIRT2 ile Diasetilasyonu ve Bundaki Eksiklik Prostat Kanseri Patojenite ve İlerlemesini Uyarır
Deacetylation of Androgen Receptor by SIRT2 and its Dysregulation Promotes Pathogenesis and Progression of Prostate Cancer
Özkan Özden
doi: 10.5505/kjms.2017.17894  Sayfalar 97 - 101 (215 kere görüntülendi)

4.
Polikistik Over Sendromlu ve Normal Menstrüel Sikluslu Kadınlarda İnsülin Duyarlılığı Düzeylerinin Kıyaslanması
Comparison of Insulin Sensitivity Levels in Women with PCOS and Women with Regular Menses
Özgür Yılmaz, Halil Gürsoy Pala, Burcu Artunç Ülkümen
doi: 10.5505/kjms.2017.24582  Sayfalar 102 - 106 (257 kere görüntülendi)

5.
Pelvik Organ Prolapsuslu Olgularda Semptomatoloji
Symptomatology in Cases with Pelvic Organ Prolapse
Yakup Baykuş, Rulin Deniz, Ebru Çelik Kavak
doi: 10.5505/kjms.2017.24654  Sayfalar 107 - 110 (193 kere görüntülendi)

6.
Non Q, Non ST Elevasyonlu Myokard Enfarktüslü ve Stabil Olmayan Anjina Pektorisli (USAP) Hastalarda Miyokard Performans İndeksi (MPİ) ile C-reaktive Protein (CRP) ve Ortalama Trombosit Hacmi (MPV) Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of Relation Between Myocardial Performance Index (MPI), C Reactive Protein (CRP), Mean Platelet Volume (MPV) at Non Q Non ST Elevated Myocard Infection and Unstable Angina Pectoris (USAP) Patients
Eray Atalay, Mehmet Burak Aktuğlu, Mustafa Velet
doi: 10.5505/kjms.2017.35403  Sayfalar 111 - 116 (177 kere görüntülendi)

7.
ST Segment Yüksekliği Olmayan Miyokard İnfarktüsü Hastalarında Nötrofil/Lenfosit Oranı ile SYNTAX ve SYNTAX II Skorları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Assessment of Relationship Between SYNTAX and SYNTAX II Scores and Neutrophil/Lymphocyte Ratio in Patients with Non-ST Segment Elevation Myocardial Infarction
İbrahim Rencüzoğulları, Yavuz Karabağ, Metin Çağdaş, Süleyman Karakoyun, Mahmut Yesin, İnanç Artaç, Doğan İliş, Bahattin Balcı
doi: 10.5505/kjms.2017.47587  Sayfalar 117 - 123 (158 kere görüntülendi)

8.
Yatarak Tedavi Gören Psikiyatri Hastalarında Beden Dismorfik Bozukluğu Yaygınlığı ve Özellikleri: Edirne/TÜRKİYE’de Kesitsel Bir Araştırma
Prevalence and Clinical Features of Body Dismorphic Disorder on Psychiatric Inpatients: A Cross-sectional Study in Edirne/TURKEY
Yasin Taşdelen, Yüksel Kıvrak, Mehmet Aşoğlu, Rugül Köse Çınar, Ercan Abay
doi: 10.5505/kjms.2016.50469  Sayfalar 124 - 129 (233 kere görüntülendi)

9.
Lomber Disk Hernili Hastalarda Perkütan Lazer Disk Dekompresyonunun Etkinliği
Efficacy of the Percutaneous Laser Disc Decompression in Patients with Lumbar Disc Herniation
Mustafa Kemal İlik
doi: 10.5505/kjms.2017.57855  Sayfalar 130 - 133 (221 kere görüntülendi)

10.
Adıyaman Üniversitesi Nöroloji Kliniğinde Botulinum Toksin Uygulamaları: Retrospektif Bir Çalışma
Botulinum Toxin Application Experiences in Adıyaman University, Department of Neurology: A Retrospective Study
Yaşar Altun
doi: 10.5505/kjms.2017.58966  Sayfalar 134 - 138 (211 kere görüntülendi)

11.
Total Diz Artroplastisi Sonrası Hasta Memnuniyetini Etkileyen Preoperatif ve Postoperatif Faktörler
Preoperative and Postoperative Factors Affecting Patient Satisfaction After Total Knee Arthroplasty
Pınar Küçük Eroğlu, Yeşim Garip, Şahap Cenk Altun
doi: 10.5505/kjms.2017.68726  Sayfalar 139 - 143 (156 kere görüntülendi)

12.
Osteolitik Benign Kalvarial Kitlelere Radyolojik Yaklaşım
Radiological Approach to Osteolytic Benign Calvarial Lesions
Rasim Yanmaz, Hanifi Bayaroğulları
doi: 10.5505/kjms.2016.68736  Sayfalar 144 - 152 (179 kere görüntülendi)

13.
Platelet Lenfosit Oranı ve Akut Apandisit
Platelet to Lymphocyte Ratio and Acute Appendicitis
Şahin Kahramanca, Gülay Özgehan, Oskay Kaya, İsmail Emre Gökce, Tevfik Hadi Küçükpınar, Hülagü Kargıcı, Mehmet Fatih Avşar
doi: 10.5505/kjms.2017.97759  Sayfalar 153 - 157 (165 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
14.
Metanol İntoksikasyonunda Görüntüleme Bulguları
Imaging Findings for Methanol Intoxication
Mustafa Gök, Özüm Tunçyürek, Ersen Ertekin, Yelda Özsunar Dayanır
doi: 10.5505/kjms.2017.91259  Sayfalar 158 - 161 (133 kere görüntülendi)

15.
Tunika Vajinalis Metastazı ile Prezante Olan Okkult Hepatoid Tip Mide Kanseri: Olgu Sunumu
Metastasis to The Tunica Vaginalis as an İnitial Manifestation of Occult Hepatoid Type Gastric Cancer: A Case Report
Yavuz Metin, Nurgül Orhan Metin, Oğuzhan Özdemir, Hakkı Uzun, Recep Bedir
doi: 10.5505/kjms.2017.93753  Sayfalar 162 - 165 (151 kere görüntülendi)

16.
Behçet Hastalığı Olan Gebede Anestezi Yönetimi
Management of Anesthesia in a Pregnant with Behçet’s Disease
Erdinç Koca, Hasan Şayan
doi: 10.5505/kjms.2017.23500  Sayfalar 166 - 168 (187 kere görüntülendi)

DERLEME
17.
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Anaplastik Lenfoma Kinaz Gen Yeniden Düzenlemelerinin Önemi
Importance of Anaplastic Lymphoma Kinase Gene Re-arrangements on Non-Small Cell Lung Cancer
Ayşe Feyda Nursal
doi: 10.5505/kjms.2017.15013  Sayfalar 169 - 173 (174 kere görüntülendi)

18.
Diabetes Mellitus Tip 2’de İnkretin Temelli Tedaviler
Incretin Based Therapies in Type 2 Diabetes Mellitus
Uğur Alp Göksu, Aysun Ünal
doi: 10.5505/kjms.2017.94830  Sayfalar 174 - 180 (824 kere görüntülendi)

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 18 04                                     Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git